(İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yapan Esnafımızın Dikkatine)

(İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yapan Esnafımızın Dikkatine)

HABER TARİHİ: 19 Ocak 2021
41 Kişi okudu

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in, “İşletmelerin Yükümlülükleri” başlıklı 18 inci maddesinin 1 inci fıkrası (a) bendinde; “Motorlu karataşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgilerini, bu kişilerin işe başladığı; işi bırakma bilgisini ise bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmek” ile yükümlü oldukları, Geçici 1 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında ise; “1/1/2021 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeler, motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ve iletişim bilgilerini 31/1/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirir.” Hükümlerinin yer aldığı değişiklikleri içeren, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 26 No’lu Genelgemiz ile duyurulmuştu. Söz konusu bildirimlerin Bilgi Sistemleri üzerinden yapılmasına imkan sağlayan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) “Alım Satım Sorumlusu/Danışman Bildirimleri” modülü, Ticaret Bakanlığı’nın Web sayfasında (eişlemler) devreye alındığı, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin alım satım sorumluları ile danışmanlarına ilişkin bilgileri 31/01/2021tarihine kadar İETTS’ye aktarmaları gerekmektedir. Bu nedenle idari yaptırımlara maruz kalmamaları ve mağduriyetin önlenmesi için konunun ilgili esnafımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz



ÜYE GİRİŞİ